Předběžná oponentura

Píšete bakalářskou, diplomovou nebo třeba absolventskou práci a Váš vedoucí na Vás nemá čas? Nebo si s vedoucím prostě nerozumíte? Potom se Vám může hodit naše služba „předběžná oponentura“.

O co jde?

Náš „předběžný oponent“ z Vašeho oboru Vám poskytne zpětnou vazbu k Vaší bakalářské, diplomové, absolventské nebo i jiné odborné práci ještě před tím, než ji odevzdáte ve škole. Stačí nám zaslat Vaši práci, informaci o oboru, který studujete, a počkat na zpětnou vazbu, kterou vám poskytne odborník z Vašeho oboru. Prostřednictvím předběžné oponentury máte možnost zjistit, jaké jsou silné a slabé stránky Vaší práce, identifikovat chyby a nesrovnalosti.

 

V naší databázi máme desítky zkušených oponentů z různých oborů (obvykle se jedná o akademické pracovníky na vysokých školách, kteří působí jako vedoucí či oponenti akademických prací), kteří si Vaši práci prostudují a podají Vám k ní podrobnou zpětnou vazbu k celkové koncepci práce, teoretické části, výzkumu, jejím cílům stejně jako k jejich naplnění, ale i k formálním aspektům, které leckdy dotvářejí celkový dojem Vaší práce. Naši předběžní oponenti práci vždy kritizují konstruktivně, tj. formulují i doporučení, jak práci změnit k lepšímu. Máte tak možnost adekvátně reagovat na zjištěné problémy a nedostatky a vyhnout se tak neúspěchu. Výstupem naší práce je pak podrobný report, který hodnotí Vaši práci a poukazuje na konkrétní problémy. Vaši práci také prověříme v antiplagiátorském programu a o výsledku vás budeme informovat.  Záleží pak jen na Vás, jak se s připomínkami vypořádáte.

 

Ptáte se, kolik vás bude předběžná oponentura stát?

Záleží na délce Vašeho textu. Cena za jednu normostranu (1800 znaků včetně mezer, bez poznámek pod čarou) vychází na 39 Kč.

 

Domluvit se dá take na konzultacích Vaší práce.

 

Pro bližší informace nás kdykoliv kontaktujte.

 

Těšíme se na Vaše objednávky!