Formátování

Pomůžeme Vám s formátováním Vaší bakalářské, diplomové práce nebo jakéhokoliv jiného textu (např. příspěvek do časopisu, na konferenci apod.).

 

Formátování realizujeme přesně dle metodických pokynů Vaší školy či jiné instituce (popř. podle Vámi zaslané specifikace). Jsme profesionálové, kteří v oboru působí řadu let a při formátování Vašeho dokumentu nás nic nepřekvapí.

 

Běžně ho zvládneme do čtyř dnů za cenu 19 Kč / tisková strana. V případě, že potřebujete text dříve, je možné expresní zpracování v dřívějším termínu za příplatek.

 

Velkou výhodou naší nabídky je, že platíte za jednotlivé strany, je tedy možné si nechat naformátovat celou práci, ale i pouze jednotlivé strany dle Vaší potřeby, což je optimálním řešením, pokud formátování relativně ovládáte, nicméně je pár drobností, se kterými potřebujete pomoci.

 

A co od nás za uvedenou cenu dostanete?

 

Vždy záleží na konkrétních pokynech Vaší školy či Vašich pokynech, nicméně mezi nejběžnější úkony, které máte v ceně, patří zejména:

 

♦ nastavení okrajů dokumentu dle pokynů, včetně okrajů pro tisk

♦ vytvoření automatického obsahu s číslovanými nadpisy a stranami

♦ práce se styly, nastavení automatického číslování nadpisů a podnadpisů, úprava velikosti nadpisů dle úrovně

♦ začátek nové kapitoly na nové straně

♦ číslování stránek od určitého místa v dokumentu (např. od úvodu)

♦ odstranění předložek a spojek z konců řádků

♦ sjednocení druhu a velikosti písma dle metodiky

♦ sjednocení a nastavení požadovaného řádkování textu (např. 1,5)

♦ zarovnání textu do bloku

♦ nastavení obtékání obrázků či grafů textem dle požadavků

♦ svázání nadpisů s textem, který pod nimi následuje, aby nadpis nezůstal osamoceně na konci strany

♦ kontrolu a odstranění osamocených řádků textu

♦ úpravu záhlaví a zápatí dle metodických pokynů

♦ vytvoření pdf pro tisk (dokument od nás obdržíte jak ve formátu docx ve Wordu, tak i ve formátu pdf za účelem tisku)

♦ vložení textu do šablony školy, popř. jeho naformátování v šabloně školy

♦ a mnoho dalších úkonů, které vyžadují metodické pokyny

 

Zdá se vám to málo? Neváhejte nám napsat a zeptat se na další možnosti. Výše uvedené úkony jsou pouze příkladem toho nejčastějšího, co od nás klienti vyžadují, nikoliv výčtem všech úkonů, které tvoří formátování….

 

Těšíme se na Vaši objednávku!